ಉದ್ಯೊಗ | Placement

ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ

ಸಂಸ್ಥೆಯ "ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸೆಲ್" ನ್ನು 2005 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇದು ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು:

ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ - ಇಸಿಸಿ ವಿಭಾಗ, ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕೊಮಾಟ್ಸು, ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಉಡುಪಿ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪೆನಿಗಳು, ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್, ಬಿಹೆಚ್ಇಎಲ್, ಎಂಸಿಎಫ್, ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಫೌಂಡರೀಸ್, ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್, ಇತ್ಯಾದಿ.

Year Course Code as Per Admission Number of Candidates joined for higher studies Number of Candidates appointed as Waged Employees Number of Candidates who are Self-Employed
2021-22 A.D.F.T 2 5 26
CE 7 15 3
EC 10 31
CS 22 15
ME 5 36
EE 6 40
 
2020-21 A.D.F.T 4 20 5
CE 11 22 1
EC 8 35
CS 18 22
ME 6 26
EE 5 40
 
2019-20 A.D.F.T 6 24 2
CE 7 11 1
EC 4 1 2
CS 18 8 1
ME 19 (Campus Placement) 2
EE 5 20 (Campus Placement)
 
2018-19 A.D.F.T 2 5 1
CE 12 20 1
EC 5 12 NIL
CS 13 19 NIL
ME 7 32 NIL
EE 8 28 3
 
2017-18 A.D.F.T 2 8 1
CE 8 28 NIL
ES 8 14 11
CS 11 28 NIL
ME 9 21 6
EE 8 31 2
CP 2 5 NIL
 
2016-17 A.D.F.T 4 1 1
CE 14 18 NIL
EC 4 16 NIL
CS 11 19 NIL
ME 10 35 5
EE 5 24 4
CP 2 5 NIL

WHAT STARTS HERE
CHANGES THE WORLD