ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 2021

Oct 11, 2021

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎನ್.ಆರ್.ಎ.ಎಂ.ಪಿ, ನಿಟ್ಟೆ ವತಿಯಿಂದ 12 ದಿನಗಳ ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 11 - 10 - 2021 ರಿಂದ 27 - 10 - 2021 ವರೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಸಮಾರಂಭದ ನಿರ್ವಾಹಕರು:

ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಂ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಎನ್.ಆರ್.ಎ.ಎಂ.ಪಿ, ನಿಟ್ಟೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಂಧು ಕೆ.ವಿ., ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಎನ್.ಆರ್.ಎ.ಎಂ.ಪಿ, ನಿಟ್ಟೆ. ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಪ್ರಭು, ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಎನ್.ಆರ್.ಎ.ಎಂ.ಪಿ, ನಿಟ್ಟೆ.

ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ:

ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೇಸಾಯಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಎನ್.ಆರ್.ಎ.ಎಂ.ಪಿ, ನಿಟ್ಟೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಲ್ಯ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ, ಎನ್.ಆರ್.ಎ.ಎಂ.ಪಿ, ನಿಟ್ಟೆ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಎನ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಎನ್.ಆರ್.ಎ.ಎಂ.ಪಿ, ನಿಟ್ಟೆ. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಿ, ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಎನ್.ಆರ್.ಎ.ಎಂ.ಪಿ, ನಿಟ್ಟೆ. ಶ್ರೀ ಪುನೀತ್ ಎನ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಎನ್.ಆರ್.ಎ.ಎಂ.ಪಿ, ನಿಟ್ಟೆ .

NRAM(Aided) Polytechnic, Nitte

PROGRAMME SCHEDULE OF INDUCTION PROGRAMME 2021

SESSION 1 SESSION 2
Sl. No. Date /Day 9.30 AM - 10.30 AM BREAK 11.00 AM - 12.30 PM
Day 1 11.10.2021: Monday
 • WELCOME ADDRESS and Introduction of Staff by Sri.Mohan Prabhu, HOD, Dept of Electrical Engineering, NRAMP, Nitte.
 • INAUGURATION AND ADDRESS by Principal, Sri. Prashanth Kumar K, Principal, NRAMP, Nitte.
BREAK
 • Video clip about NITTE EDUCATION TRUST, NRAMP, Nitte and Facilities available in the Institution by Sri. Subhrahmanya B, Senior Grade Lecturer, Dept of Computer Science, NRAMP, Nitte.
Day 2 12.10.2021: Tuesday
 • IMPORTANCE OF YOGA AND MEDITATION by Dr.Ajit Hebbale, Associate Professor, Dept. of Mechanical Engineering, NMAMIT, Nitte.
BREAK
 • PERSONALITY DEVELOPMENT , by Sri. Mohan Prabhu, HOD, Dept of Electrical Engineering, NRAMP, Nitte.
Day 3 13.10.2021: Wednesday
 • Introduction to C20 and the AUDIT COURSES by Smt. Sindhu K.V., Selection Grade Lecturer, Dept of Civil Engineering, NRAMP, Nitte.
BREAK
 • Importance of NSS and their Contribution Towards Nation-building by Sri. Ajay Kumar, Lecturer, Dept of Mechanical Engineering, NRAMP, Nitte
 • Importance of Technical Club , by Sri.Punith N, Lecturer, Dept of Civil Engineering, NRAMP, Nitte.
Day 4 14.10.2021: Thursday
 • EMOTIONAL INTELLIGENCE by Dr. Sudhir Raj K, Professor, JKSH Institute of Management, Nitte.
BREAK
 • HOW TO HANDLE FAILURES, by Dr. Sudhir Raj K, Professor, JKSH Institute of Management, Nitte.
Day 5 16.10.2021: Thursday
 • POSITIVE THINKING by Smt. Shree Mudradi,Lecturer, Dr. NSAM Junior College, Nitte.
BREAK
 • Awareness on human health, Community Health, Personal Hygiene by Dr. Nikhil Shetty, Medical Officer, Community Health Centre, Nitte
Day 6 18.10.2021: Monday
 • PLACEMENT ACTIVITIES by Smt. SINDHU K.VPlacement Officer, NRAMP, Nitte.
BREAK
 • HUMAN VALUES by Smt. Dhanalakshmi Pai, HOD, Dept of ADFT, NRAMP, Nitte.
Day 7 19.10.2021: Tuesday
 • Rules and Regulations of C20 curriculum by Sri. Raghavendra Bhat N, Lecturer, Dept of Science, NRAMP, Nitte.
BREAK
 • SWATCHABHARATH ABHIYAN by Sri.Venkatramanaprasad, Selection Grade Lecturer, Dept of Mechanical Engineering, NRAMP, Nitte.
Day 8 21.10.2021: Thursday
 • AWARENESS ABOUT VARIOUS SCHOLARSHIPS, SCHOLARSHIP PORTALS, AND HOW TO APPLY by Smt.Hemalatha, FDA, NRAMP, Nitte.
BREAK
 • TALENT SHOW BY STUDENTS: Video Clips,Coordinators: Smt. Dhanalakshmi Pai and 1st Semester Class Teachers of all Branches
Day 9 23.10.2021: Saturday
 • SCREENING OF SHORT FILMS AND DISCUSSIONS bySri. Aruna Shetty, Selection Grade Lecturer, Dept of Civil Engineering, NRAMP, Nitte.
BREAK
 • SCREENING OF SHORT FILMS AND DISCUSSIONS by Sri. Aruna Shetty, Selection Grade Lecturer, Dept of Civil Engineering, NRAMP, Nitte.
Day 10 25.10.2021: Monday
 • IMPORTANCE OF SPORTS IN LIFE AND SPORTS FACILITIES AVAILABLE AT NITTE CAMPUS byDr.Nithin, PED, Dr. Nitte Shankara Adyanthaya First Grade College, Nitte.
BREAK
 • STARTUPS AND ENTREPRENEURSHIPbySri.Rohit Kumar Shetty,HOD, Dept of Civil Engineering, NRAMP, Nitte.
 • OPPORTUNITIES AFTER DIPLOMAbySri. Raghavendra Bhat NHOD, Dept of Civil Engineering, NRAMP, Nitte.Lecturer, Science Dept, NRAMP, Nitte.
Day 11 26.10.2021: Tuesday EDUCATION &SCOPE OF DIPLOMA EDUCATION by Sri. Raghupathi Bhat, Selection Grade Lecturer, Dept of Electrical and Electronics Engineering, NRAMP, Nitte. BREAK Department wise
 • Talk by HODs
 • Interaction with Alumni
 • Video Clips about Department and Labs
Day 12 27.10.2021: Wednesday VALEDICTORY FUNCTION BREAK
WHAT STARTS HERE
CHANGES THE WORLD